William & Tisquantum

Vier eeuwen geleden vertrokken de Pilgrims met de Mayflower richting Amerika, om daar een nieuw bestaan op te bouwen. In dit boek lees je over hun voorbereidingen, de reis en de eerste jaren in de Nieuwe Wereld.

In 1620 moet de elfjarige weesjongen William het vertrouwde Leiden verlaten, omdat de Pilgrims een nieuw bestaan gaan opbouwen in Amerika. Ze overleven de reis ternauwernood, en als ze dan voet aan wal zetten, blijkt het een woest en gevaarlijk land. Maar geen onbewoond land…
William is doodsbang voor zijn nieuwe buren. Dus als Tisquantum namens de Grote Leider van de omliggende stammen zijn hulp aanbiedt, houdt William hem nauwlettend in de gaten.
Is zijn voorgevoel terecht, is Tisquantum niet te vertrouwen? Moet William de kolonie redden?

Gebaseerd op ware gebeurtenissen.

William & Tisquantum verschijnt eind septemer en is te bestellen voor € 16,99.

William & Tisquantum is het vervolg op Tisquantum. Beide boeken zijn geschikt voor lezers vanaf 12 jaar.