Vuurproef

Vuurproef is een historische roman over de heksenvervolging in de 16e eeuw in Nederland.

Vuurproef speelt zich af in het Noord-Brabantse dorpje Heezop. De nieuwe Heer van Heezop, Frederik Vaillant, arresteert Anna van Asten op verdenking van toverij. Volgens getuigenverklaringen zou Anna ongedoopte baby’s aan de duivel hebben geofferd, mensen ziek hebben gemaakt met toverdrankjes en de oogst vernietigd door hagelstormen op te roepen.

Vuurproef vertelt het verhaal van Anna. Hoe ze van een gewaardeerd dorpslid door de hekserijwaanzin verwordt tot ‘de grootste misdadiger ooit’. Hoe ze strijdt voor haar eer en de waarheid.
Vuurproef vertelt ook het verhaal van Frederik, die het als zijn Goddelijke plicht ziet om deze heks te straffen voor al haar kwade daden. Hij zal pas rust hebben als de heks vrijwillig al haar misdaden bekent en op de brandstapel eindigt.
Daarnaast vertelt Vuurproef het verhaal van Henck, de man van Anna. Hoe hij vecht voor zijn vrouw, hoe hij alles kwijtraakt wat hem lief is maar desondanks blijft hopen op een goede afloop. Want God is rechtvaardig. En God weet dat Anna geen heks is.

Vuurproef is te bestellen voor € 15,--

Vuurproef is een historische roman voor volwassenen. Het boek geeft de lezer een realistisch beeld van de hekserijwaanzin in de 16e eeuw. Het laat de invloed van de heksenwaan in Nederland op de aangeklaagden, hun naasten, de vervolgers en de samenleving zien.
Vuurproef gaat over onrecht. Over de onrechtvaardige manier waarop de hekserijprocessen werden gevoerd. Over onschuldige vrouwen die bij voorbaat kansloos waren.
Naast alle verschrikkingen gaat Vuurproef ook over liefde en kracht; over de onvoorwaardelijke liefde van een man voor zijn vrouw, over hoe liefde kracht en hoop kan geven, over moederliefde en opoffering.
Daarnaast gaat Vuurproef over het geloof. Hoe het geloof misbruikt kan worden voor verschrikkelijke doeleinden, terwijl het aan de andere kant een onuitputtelijke bron van hoop en kracht kan zijn.