Het gebroken zwaard

Martijn Lindeboom is schrijver, jurist en Taekwon-Do leraar. Tien verhalen in dit boek zijn van zijn hand. Hij werkt graag op het snijvlak van feit en fictie. Eerdere publicaties zijn De legende van de Zwarte Wolven (fantasy in Groningen), Droom van elke journalist (fantasy parodie), Vuurdoop (rechtbankthriller), In de schaduw van de Geselberg (historische fictie) en De vlammen van Kalteren (historische fictie). Naast boeken schrijft hij ook veel verhalen, artikelen en crossmediale teksten voor tijdschriften, uitgevers, bedrijven en instellingen.

Gert Kortekaas is sinds 1990 stadsarcheoloog van Groningen, sinds 2007 samen met Froukje Veenman. Veel van de artefacten uit dit boek zijn door de gemeente in samenwerking met de Stichting Monument en Materiaal opgegraven. De opgravingsverslagen zijn terug te vinden in de reeks Hervonden Stad en in uitgebreidere vorm onder de naam Stadse Fratsen op de website van Monument en Materiaal. Een groot aantal van de feitelijke bijdragen is door Gert geschreven. Daarnaast waakte hij over de realiteit van de verhalen.

Remco Nieboer is illustrator, vormgever en kunstenaar. De illustraties bij de verhalen in dit boek zijn van zijn hand. Eerdere publicaties zijn onder meer De legende van de Zwarte Wolven (illustraties en vormgeving), In de schaduw van de Geselberg (illustraties en vormgeving) en De vlammen van Kalteren (illustraties). Daarnaast zijn er al veel illustraties en korte stripverhalen verschenen in tijdschriften, zoals Pure Fantasy en Noorderland. Ook maakt hij regelmatig boekomslagen voor verschillende uitgevers.

Illustratie

Jan Keuvelaar was onder andere als voorlichter werkzaam voor de gemeente Bolsward en ontwikkelde in die functie een grote belangstelling voor de geschiedenis van zijn woon- en werkplaats. Hij is als vrijwilliger betrokken bij de Oudheidkamer Bolsward. Zijn publicaties bestaan uit een bijdrage aan de prekadastrale atlas Wûnseradiel-Noard, Boalsert, over gerestaureerde woningen, en stukken over Bolswards zilver en de Broerekerk. In dit boek heeft hij De historie van Vrieslant geschreven.

Egge Knol is bioloog-archeoloog en werkzaam als conservator archeologie, geschiedenis en regionale oude kunst(nijverheid) bij het Groninger Museum. Hij publiceerde onder andere Koggen, Kooplieden en Kantoren, De Hanze een praktisch netwerk (2009), Professor Van Giffen en het geheim van de wierden (2005), Hel en Hemel, de middeleeuwen in het Noorden (2001), Uitgelicht (1998), Het cultureel erfdeel Rottumeroog (1994) en De Noord-Nederlandse kustlanden in de Vroege Middeleeuwen (1993). In dit boek heeft hij De walvisbenen staf van Bernsterburen geschreven.

Froukje Veenman is archeoloog, gepromoveerd op de vegetatiegeschiedenis van het prehistorische en klassieke Italië met het proefschrift Reconstructing the Pasture. Sinds 2007 is zij werkzaam bij de gemeente Groningen als gemeentelijk archeoloog. In dit boek heeft zij Romeinse vondsten in het Friese Winsum-Bruggeburen geschreven.

Nico van Malssen is archeoloog en erfgoeddeskundige. Hij is werkzaam bij ARC bv. Voor dit archeologische onderzoeksbureau houdt hij zich voornamelijk bezig met het correct en leesbaar presenteren van onderzoeksresultaten van de vele archeologische projecten van het bureau. Vanaf het begin maakt hij deel uit van het redactieteam van Boek van Toen, een serie publieksboeken over archeologie in Nederland. Onlangs verscheen deel 1: De vlammen van Kalteren, waarvoor hij de historische en archeologische hoofdstukken heeft geschreven. In dit boek heeft hij De bisschopshof Calterhorne bij Diever geschreven.

Illustratie

Hein Klompmaker is directeur van het Hunebedcentrum in Borger. Hij publiceerde onder andere vier delen in de kinderboekenserie De wereld van Oek en hij schreef de jeugdroman Marloek, Oek en Anderen. In 2009 won hij de JM-prijs voor zijn essay Onderweg. Over de maakbaarheid van identiteit. In dit boek heeft hij Graven in de opgestapelde steenhoop in Borger geschreven.