Code Rood

Recensies

11 mei 2015

De 16-jarige Tim leeft in 2042, in een tijd waarin techniek de mens dient: iedereen draagt een smartbril die als computer, mobiele telefoon en afstandsbediening functioneert, auto’s rijden vanzelf, lopen hoef je niet meer vanwege de rolstoepen en eten krijg je uit een 3D-printer. Ondanks de andere leefomstandigheden zou Tims leven ook dat van een hedendaagse jongere met een handicap kunnen zijn: vanwege zijn doofheid als gevolg van een verkeersongeluk valt hij buiten de boot op school. Hij voelt zich ook door z’n ouders niet begrepen. Gaandeweg herwint hij z’n zelfrespect. Dit verhaal is uitgegeven in de Troef-reeks*, voor jongeren met een taalachterstand. Het lettertype is prettig leesbaar, de bladspiegel rustig, elke zin begint op een nieuwe regel, de uitspraken van anderen dan Tim staan in cursieve letter en er zijn een achttal schetsmatige illustraties in zwart-wit die het verhaal ondersteunen. Zeer spannend geschreven verhaal in eenvoudige taal dat aansluit bij de gevoelswereld van lezers vanaf ca. 13 jaar.

NDB | Biblion