Home

- Nieuws
- Auteur
- Publicaties
- Bestellen
- Gastenboek

Mail

Volg mij op

Boeken

- kinderen
- jeugd
- volwassenen

 

Samenvatting

Introductie

Fragment

Feit of fictie

Achtergrond
-hekserij
-heksenhamer
-wetgeving
-cijfers
-de 'heks'
-oorzaak

Boekpresentatie

Recensies

Vuurproef is een historische roman voor volwassenen. Het boek geeft de lezer een realistisch beeld van de hekserijwaanzin in de 16e eeuw. Het laat de invloed van de heksenwaan in Nederland op de aangeklaagden, hun naasten, de vervolgers en de samenleving zien.
Vuurproef gaat over onrecht. Over de onrechtvaardige manier waarop de hekserijprocessen werden gevoerd. Over onschuldige vrouwen die bij voorbaat kansloos waren. 
Naast alle verschrikkingen gaat Vuurproef ook over liefde en kracht; over de onvoorwaardelijke liefde van een man voor zijn vrouw, over hoe liefde kracht en hoop kan geven, over moederliefde en opoffering.
Daarnaast gaat Vuurproef over het geloof. Hoe het geloof misbruikt kan worden voor verschrikkelijke doeleinden, terwijl het aan de andere kant een onuitputtelijke bron van hoop en kracht kan zijn.

Samenvatting
In het Noord-Brabantse Heezop wordt Anna van Asten gearresteerd wegens hekserij door de nieuwe Heer, Frederik Vaillant, en zijn rechterhand jurist Geraert Fabri. Haar huis wordt doorzocht en al het bewijsmateriaal meegenomen, terwijl Anna wordt opgesloten in de diefkelder van het kasteel. Haar man Henck zoekt hulp bij Meester van Kessel, een notaris uit Mierlo. De notaris legt hem uit dat hij juridisch weinig kan doen voor Anna, al haar rechten zijn haar ontnomen, ze mag met niemand contact hebben, en martelingen zijn volgens de wet toegestaan. Als Anna ‘vrijwillig’ bekent, zal ze onherroepelijk tot de vuurdood veroordeeld worden.
Frederik Vaillant voelt zich gesterkt door de getuigenverklaringen die aantonen dat de heks Anna al tientallen jaren haar duivelse gang is gegaan. De vrouw is een belediging voor de Goddelijke Majesteit en het is Frederiks heilige taak om deze heks te stoppen en te bestraffen. In het kasteel examineert hij de heks. Ze is sterk en weigert in eerste instantie te bekennen. Maar de beul kwijt zich van zijn taak en de heks biecht op een dienares van de duivel te zijn, terwijl ze smeekt om genade.
In het bijzijn van de schepenen moet Anna haar bekentenis herhalen. In plaats daarvan trekt ze haar jurk omhoog en toont de schepenen haar verwondingen, in de hoop dat de rechtsdienaren een eind zullen maken aan de martelpraktijken.
Frederik laat haar meteen verwijderen en moet zich verantwoorden bij de schepenen. In niet mis te verstane woorden legt hij hen uit dat hij het recht heeft om de verdachte pijnlijk te examineren en dat mensen die het voor heksen opnemen zeer verdacht zijn.
Na een hevige woordenstrijd wordt besloten Anna aan de waterproef te onderwerpen. Tot haar ontsteltenis wordt ze schuldig bevonden door het water. Frederik Vaillant heeft een overwinning behaald. Maar zolang ze niet vrijwillig bekent, kan ze niet tot de brandstapel veroordeeld worden...

Logo Bianca Mastenbroek
Bianca Mastenbroek Bianca Mastenbroek (1975) is geboren en getogen in De Moer (zes straten, een kerk en een café) en woont sinds 1995 in Eindhoven.
Zoals heel veel schrijvers was ze van jongs af aan al gek op lezen en schrijven. Als kind schreef ze hele schriften vol. Haar allereerste ‘boek’ heeft ze als tiener nog op de typemachine uitgetypt.
 
  Lees meer op de pagina 'Auteur'  
     
Vuurproef